flower mozaic

Français | English

De plantengroei van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd zeer grondig geïnventariseerd tijdens de periode 2003-2005. Het hele Gewest werd met zijn 19 gemeentes, 162,4 km², werd opgedeeld in 'hokken' van 1 km². In elk van deze 195 kilometerhokken werd nagegaan welke plantensoorten er groeien in de lente en in de zomer.

Brussel telt meer dan een miljoen inwoners, wat overeenkomt met een bevolkingsdichtheid van 6200 inwoners per km². Ondanks het sterk verstedelijkt karakter werden niet minder dan 793 wilde plantensoorten aangetroffen. In 96.4 % van de kilometerhokken kwamen minstens 90 plantensoorten voor. Gemiddeld werden 204 soorten per hok gespot. Zeven kilometerhokken hebben meer dan 300 soorten, waaronder eentje met 320 soorten.

De inventaris werd gemaakt door Dr. Luc Allemeersch van de Nationale Plantentuin van België, in opdracht van het Brussels Instituut voor Milieubeheer. De digitalisering van de gegevens en het aanmaken van de verspreidingskaarten gebeurde door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Op deze website kan u de verspreidingskaarten vinden van 791 taxa op een wijzigbare achtergrondkaart (bossen, wegen, moerassen, braakterrreinen). Voor elk taxon is de wetenschappelijke naam gegeven, maar ook de Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse naam. Waar mogelijk is er een commentaarzinnetje voorzien over de verspreiding in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest (enkel in het Engels).

Meer technische info bij de kaarten is nog in aanmaak.

To the maps

Referentie van het originele rapport: 

Allemeersch, Luc (2006). Opmaak van een volledige floristische inventaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een florakartering  In opdracht van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, Afdeling Groene Ruimten. Meise, Nationale Plantentuin van België, tekstgedeelte 312p. en 6 Bijlagen: 134p (atlas van 796 verspreidings-kaarten) + 54p.